انواع بال اسكرو

بال اسکرو چیست؟

به قطعاتی بسیار حساس و دقیق که در سیستم های حرکتی خطی مورد استفاده قرار میگیرند بال اسکرو میگویند. این قطعات نسبت به سایر قطعات مشابه مانند لید اسکروها دارای قیمت بالاتری بوده، لذا برای تهیه و خرید آنها میبایست دقت و توجه کافی بعمل آورد چرا که با انتخاب نامناسب این قطعات، ضمن آسیب و اختلال در عملکرد دستگاه، باعث  اتلاف هزینه های فراوانی نیز خواهد شد .

پس بعبارت دیگر بال اسکروها یکی از ابزارهای مهم در انتقال نیرو بوده و در مجموعه دستگاه های خودکار و اتوماتیک صنعتی کاربرد فراوانی دارند.

شیوه کار اصلی این ابزارها بدین گونه می باشد که از مسیر یک میله ای به شکل پیچ مانند و رزوه دار، به همراه یک مهره که در درون آن ساچمه نیز قرار دارد، حرکت چرخشی موتور به حرکت خطی تبدیل می گردد.

یعنی از این حرکت ایجادی و تولید شده میتوان در محورهای گوناگون نیروی محرکه یا هر حرکت خطی دیگری که در آن دقت زیادی لازم باشد بهره برد .

عملکرد سیستم های انتقال نیرو

دو عامل نیرو و حرکت برای کلیه راه اندازی سیستم های مکانیکی و اکثر دستگاه های صنعتی ضروری میباشد. این پویش و حرکت از طریق موتورهای الکتریکی یا موتورهای سوختی امکان پذیر است. بر همگان واضح و مبرهن است که انتقال نیرو از محل تولید نیرو که معمولا موتور هر دستگاه میباشد به نقطه ای دیگر که محل بهره برداری از آن نیرو میباشد صورت میپذیرد. شایان ذکر اینکه بسته به نوع حرکت مورد نیاز در سیستم های مکانیکی، ساز و کارها و روش های گوناگونی برای انتقال نیرو بکار گرفته می شود. که یکی از رایج ترین این روشها استفاده از انواع بال اسکروها می باشد.

چگونگی استفاده از بال اسکروها برای انتقال نیرو در حرکت خطی

میدانیم که پیچ بال اسکرو به شکل مستقیم به شفت خروجی موتور در حال حرکت و چرخش اتصال یافته، این پیچ ها بر روی سطح خود دارای رزوه هایی میباشند که با دقت بسیار زیاد و بهره مندی از تکنولوژی های پیشرفته ساخته شده اند. اصولا این شیارها و رزوه ها، محل حرکت ساچمه هایی میباشند که داخل این مهره ها قرار گرفته اند. این ساچمه ها اغلب برای ایجاد حرکت روان، بدون صدا، با کمترین میزان اصطکاک و بیشترین دقت در داخل این شیارها مورد استفاده قرار میگیرند.

 دقت نهایی و بهره وری این ابزارهای مورد استفاده در حرکت های خطی به عوامل گوناگونی بستگی دارد از جمله  مهمترین این عوامل روش ساخت این ابزارها می باشد. از روش سنگ زنی که دقت سطح بسیار بالا داشته و سختی مراحل تولید بال اسکروها نیز می توان نام برد. شایان ذکر اینکه کنترل و مراقبت از موتور و دستگاهی که به این ابزار اتصال یافته نیز در دقت نهایی بال اسکروها تاثیر بسزایی دارند.

انواع بال اسكرو